Seznam k. ú. s probíhající obnovou operátu a revizemi katastru v působnosti KP Opava

17.03.2022

Katastrální pracoviště Opava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2022:
Brumovice u Opavy,
Gručovice,
Lesní Albrechtice,
Skrochovice,
Štítina,
Větřkovice u Vítkova.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2022:
Komárov u Opavy,
Otice,
Píšť,
Šilheřovice,
Štěpánkovice,
Velké Hoštice.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.