Obnova_revize

06.05.2019

Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním:
Horní Bludovice,
Prostřední Bludovice.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:
Bludovice,
Krásné Pole,
Poruba.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.