Obnova_revize

14.09.2022

Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2022:
Horní Bludovice,
Prostřední Bludovice,
Václavovice u Frýdku-Místku.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2022:
Antošovice,
Klimkovice na části k.ú.
Muglinov,
Poruba-sever,
Proskovice,
Pustkovec.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.