Přerušení dodávky el. energie

13.05.2022

Dne 2.6.2022 bude v budově Katastrálního pracoviště Ostrava realizována odstávka elektřiny firmou ČEZ Distribuce, a.s., a to v době od 7.30h do 15.30h. Příjem podání bude prováděn manuálně, správní poplatky bude možno uhradit pouze v hotovosti.