Územní působnost

Obce
Kód Název
511633 Bocanovice
511935 Bukovec
598062 Bystřice
511951 Dolní Lomná
598160 Hnojník
511986 Horní Lomná
512176 Hrádek
598232 Hrčava
598259 Jablunkov
507237 Komorní Lhotka
507458 Košařiska
507547 Milíkov
598453 Mosty u Jablunkova
554014 Návsí
507091 Nýdek
557226 Písečná
512028 Písek
552640 Řeka
556971 Ropice
552658 Smilovice
552674 Střítež
598810 Třinec
552615 Vělopolí
554928 Vendryně
Katastrální území
Kód Název
656291 Bocanovice
615994 Bukovec u Jablunkova
616923 Bystřice nad Olší
771082 Český Puncov
771091 Dolní Líštná
629600 Dolní Lomná
636291 Guty
640191 Hnojník
771066 Horní Líštná
643394 Horní Lomná
647357 Hrádek
647993 Hrčava
656305 Jablunkov
663816 Karpentná
771074 Kojkovice u Třince
668818 Komorní Lhotka
771015 Konská
670707 Košařiska
771104 Lyžbice
694941 Milíkov u Jablunkova
699896 Mosty u Jablunkova
656348 Návsí
701793 Nebory
708186 Nýdek
710032 Oldřichovice u Třince
656356 Písečná u Jablunkova
720941 Písek u Jablunkova
751031 Rakovec
745057 Řeka
741167 Ropice
751049 Smilovice u Třince
757934 Střítež
770892 Třinec
772445 Tyra
779849 Vělopolí
780014 Vendryně

Aktuality pracoviště

21.02.2022
Katastrální pracoviště Třinec informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2022:
Komorní Lhotka,
Ropice
Písek u Jablunkova.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2022:
Bystřice nad Olší,
Třinec.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality úřadu

12.08.2022
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2022 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

03.08.2022
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj v rámci vstřícnosti ke klientům a podpory příjmu podání v digitální podobě se snaží zjednodušit i platby správních poplatků. Na všech našich pracovištích již v současné době přijímáme platby prostřednictvím platebních karet nebo v hotovosti, případně obdržíte podklad pro úhradu poplatku převodem z bankovního účtu. Není tedy potřeba nakupovat k úhradě správních poplatků kolky. U podání zaslaných poštou případně elektronicky je možné platit správní poplatek převodem z bankovního účtu na základě výzvy k úhradě poplatku, kterou vám zašleme. Pro vlastníky nebo správce rozsáhlejšího nemovitého majetku nebo pro zprostředkovatele realitních transakcí navrhujeme uzavření inkasní smlouvy a platby poplatků inkasem z účtu. Snažíme se tak našim klientům vytvořit podmínky odpovídající současné úrovni platebního styku.

Aktuality resortu

21.09.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 5. října 2022.
 

12.09.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2022) je k dispozici ke stažení.

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.