Platné znění vybraných ustanovení katastrální vyhlášky

19.12.2022

Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), s promítnutím navrhovaných změn