Věcné úkoly Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj v roce 2022

12.08.2022

Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2022 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).