Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - VŘ 600 - Rada/odborný rada – vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem na KP Karviná.
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Karviná)
Platnost od: 28.11.2023 Platnost do: 12.12.2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent – poskytování informací KN
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Opava)
Platnost od: 27.11.2023 Platnost do: 08.12.2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada – vedení katastrální mapy
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Ostrava)
Platnost od: 27.11.2023 Platnost do: 08.12.2023

Veřejná vyhláška_22_05866
Platnost od: 27.01.2023  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality úřadu

01.12.2023
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2023 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

19.12.2022
Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), s promítnutím navrhovaných změn

03.08.2022
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj v rámci vstřícnosti ke klientům a podpory příjmu podání v digitální podobě se snaží zjednodušit i platby správních poplatků. Na všech našich pracovištích již v současné době přijímáme platby prostřednictvím platebních karet nebo v hotovosti, případně obdržíte podklad pro úhradu poplatku převodem z bankovního účtu. Není tedy potřeba nakupovat k úhradě správních poplatků kolky. U podání zaslaných poštou případně elektronicky je možné platit správní poplatek převodem z bankovního účtu na základě výzvy k úhradě poplatku, kterou vám zašleme. Pro vlastníky nebo správce rozsáhlejšího nemovitého majetku nebo pro zprostředkovatele realitních transakcí navrhujeme uzavření inkasní smlouvy a platby poplatků inkasem z účtu. Snažíme se tak našim klientům vytvořit podmínky odpovídající současné úrovni platebního styku.

Aktuality resortu

27.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-město.

15.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa Účtárna.

14.11.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2023) je k dispozici ke stažení.