Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada – vedení katastrální mapy
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Frýdek-Místek)
Platnost od: 13.05.2022 Platnost do: 27.05.2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent – vedení katastrální mapy
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Třinec)
Platnost od: 13.05.2022 Platnost do: 27.05.2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada - vedoucí oddělení aktualizace KN
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Frýdek-Místek)
Platnost od: 09.05.2022 Platnost do: 23.05.2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj technický odbor)
Platnost od: 09.05.2022 Platnost do: 23.05.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Seznam poddolovaných katastrálních území
Platnost od: 21.08.2019  

Pokyn pro práci s údaji registru souřadnic
   

Aktuality úřadu

18.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2022 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni
1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru:
PodkladyGP.<název KP>@cuzk.cz,
VFK.<název KP>@cuzk.cz).
Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím webových služeb (WSGP), je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.


Aktuality resortu

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.