Volná místa

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
VŘ 600 - Rada/odborný rada – vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem na KP Karviná.
(PDF)
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Katastrální pracoviště Karviná
28.11.2023
12.12.2023
01.03.2024
dle dohody
Odborný referent – poskytování informací KN
(PDF)
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Katastrální pracoviště Opava
27.11.2023
08.12.2023
01.02.2024
dle dohody
Vrchní referent/rada – vedení katastrální mapy
(PDF)
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Katastrální pracoviště Ostrava
27.11.2023
08.12.2023
01.02.2024
dle dohody

Aktuality úřadu

01.12.2023
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2023 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

19.12.2022
Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), s promítnutím navrhovaných změn

03.08.2022
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj v rámci vstřícnosti ke klientům a podpory příjmu podání v digitální podobě se snaží zjednodušit i platby správních poplatků. Na všech našich pracovištích již v současné době přijímáme platby prostřednictvím platebních karet nebo v hotovosti, případně obdržíte podklad pro úhradu poplatku převodem z bankovního účtu. Není tedy potřeba nakupovat k úhradě správních poplatků kolky. U podání zaslaných poštou případně elektronicky je možné platit správní poplatek převodem z bankovního účtu na základě výzvy k úhradě poplatku, kterou vám zašleme. Pro vlastníky nebo správce rozsáhlejšího nemovitého majetku nebo pro zprostředkovatele realitních transakcí navrhujeme uzavření inkasní smlouvy a platby poplatků inkasem z účtu. Snažíme se tak našim klientům vytvořit podmínky odpovídající současné úrovni platebního styku.

Aktuality resortu

27.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-město.

15.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa Účtárna.

14.11.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2023) je k dispozici ke stažení.