Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.jesenik@cuzk.cz
všechna ostatní podání dveře č. 1 přízemí

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bc. Brigita Augustová584458174brigita.augustova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Bc. Jitka Kleineidamová584458186jitka.kleineidamova@cuzk.czreferent
Dis. Zdenek Nagy584458178zdenek.nagy@cuzk.czreferent
Bc. Libor Šuráň584458181libor.suran@cuzk.czreferent
Jaroslav Vacula584458173jaroslav.vacula@cuzk.czinformatik

Aktuality z KÚ

01.07.2019
OZNÁMENÍ
Na všech katastrálních pracovištích 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
je možné nově hradit veškeré správní
poplatky a úplaty za výstupy z KN 
(mimo služby sledování změn)
i prostřednictvím platebních karet.
V současnosti je tedy možná úhrada 
poplatků těmito způsoby:
- v hotovosti
- platební kartou
- bezhotovostním převodem
- prostřednictvím inkasa


Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality