Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.jesenik@cuzk.cz
všechna ostatní podání dveře č. 1 přízemí

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Iva Štětková584458172
iva.stetkova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Bc. Libor Šuráň584458181
libor.suran@cuzk.czreferent
Jaroslav Vacula584458173
jaroslav.vacula@cuzk.czinformatik

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

21.04.2021
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.
 

20.04.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2021) je k dispozici ke stažení.

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.