Kontakty

Typ Telefon
ústředna 581706911

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Vysloužil Marek Ing. CV338581706938
marek.vyslouzil@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Hrabánková Jarmila Mgr. 307581706927
jarmila.hrabankova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Honsnejmanová Hana Ing. 314581706944
hana.honsnejmanova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Malendová Eva Ing. 321581706941
eva.malendova@cuzk.czzástupce vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Calabová Markéta Mgr. 305581706930
marketa.calabova@cuzk.czzástupce vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

13.10.2021
OZNÁMENÍ PRO ZEMĚMĚŘIČE
Z důvodu jednotného vedení spisové služby při zpracování dokumentů doručených na katastrální pracoviště v elektronické podobě podle čl. 6 Spisového řádu katastrálního úřadu 
budou s účinností od 1. listopadu 2021 zrušeny e-mailové adresy vfk.olomouc@cuzk.cz, vfk.hranice@cuzk.cz, vfk.jesenik@cuzk.cz, vfk.prostejov@cuzk.cz, vfk.prerov@cuzk.cz a vfk.sumperk@cuzk.cz
kde byla poskytována součinnost místně příslušných katastrálního pracovišť při vyhovování geometrických plánů.
Pro případná podání používejte e-mailovou adresu podatelny místně příslušného katastrálního pracoviště.
Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.