VŘ OL

16.05.2019

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ředitel odboru – ředitel odboru právních vztahů k nemovitostem, Katastrální pracoviště Olomouc.