Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.pardubice@cuzk.cz
všechna ostatní podání kancelář č. 21

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Monika Hartmanová117466023181monika.hartmanova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Šárka Kubelková134466023134sarka.kubelkova@cuzk.czvýpravna
Ilona Loňková126466023126ilona.lonkova@cuzk.czvýpravna
Andrea Medková117466023117andrea.medkova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Renata Novotná126466023126renata.novotna@cuzk.czvýpravna
Markéta Poskočilová111466023155marketa.poskocilova@cuzk.czvýpravna
Gabriela Švarcová126466023157gabriela.svarcova@cuzk.czvýpravna
Ing. Bc. Ivana Václavíková117466023117ivana.vaclavikova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Ilona Vejdová111466023155ilona.vejdova@cuzk.czvýpravna
Milena Veselá130466023130milena.vesela@cuzk.czvýpravna

Aktuality z KÚ

17.12.2013
Na úřední desce v informacích pro zeměměřiče byla vystavena informace k žádostem o potvrzení geometrického plánu podaným po 1. lednu 2014.

Aktuality

28.06.2018
Aktuální přehled OO a revizích ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

14.12.2016
Upozornění pro vlastníky nemovitostí.
Český úřad zeměměřický a katastrální sděluje, že poplašné zprávy typu "Doběh práva vůči majetku v r. 2017" či "Zabavení pozemků je naplánováno EU", uveřejněné na serveru tadesco.cz a dále šířené, jsou mystifikací a nevkusným žertem. Jedná se o klasický hoax, falešné zprávy, výmysl, jejichž cílem je obtěžovat adresáty a zahlcovat jejich eMailové schránky. O hoax zprávách více zde.

07.01.2015
Vážení klienti,
s účinností od 1. 2. 2015 budou na Katastrálním pracovišti Pardubice změněny úřední hodiny pro poskytování údajů z katastru nemovitostí - nově budou  pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Tímto budou ve shodě úřední hodiny pro poskytování údajů na všech katastrálních pracovištích Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.


01.01.2013
Vážení klienti, od 1. 1. 2013 je zákonem uložena povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři. Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 359/2013 Sb. Formulář je možné stáhnout v sekci "Formuláře" na http://www.cuzk.cz, kde jsou zpřístupněny i SW aplikace a nápovědy k jeho vyplnění. Pro vyplnění formuláře doporučujeme využívat SW aplikaci na http://nv.cuzk.cz.