Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání ku.propardukraj@cuzk.cz
všechna podání kancelář č. 21

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jaroslav Buchal221466023221jaroslav.buchal@cuzk.czvedoucí ekonomického oddělení
Ing. Jitka Flosová227466023227jitka.flosova@cuzk.czpersonalistka
Jana Králová219466023219jana.kralova1@cuzk.czúčetní
Ing. Lenka Matoušková219466023219lenka.matouskova@cuzk.czrozpočtářka
Romana Petříčková227466023227romana.petrickova@cuzk.czmzdová účetní
Ing. Petra Pokorná226466023226petra.pokorna@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Mgr. Lucie Soudková207466023207lucie.soudkova@cuzk.czvýpravna
Bc. Kristýna Šamánková218466023218kristyna.samankova@cuzk.czfinanční referent
Bc. Martin Štěpánek223466023223martin.stepanek@cuzk.czvedoucí oddělení podpory ICT
Ing. Karel Švarc233466023233karel.svarc@cuzk.czředitel katastrálního úřadu
Ing. Bc. Jitka Rubešová222466023222jitka.rubesova@cuzk.czředitelka kanceláře ředitele katastrálního úřadu
Světlana Svobodová307466023307svetlana.svobodova@cuzk.czvýpravna
Ing. Jiří Udržal226465513101jiri.udrzal@cuzk.czvedoucí oddělení metodiky a kontroly

Aktuality úřadu

16.09.2019
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

Aktuality resortu

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.