Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání ku.propardukraj@cuzk.cz
všechna podání kancelář č. 21

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jaroslav Buchal221466023221jaroslav.buchal@cuzk.czvedoucí ekonomického oddělení
Ing. Jitka Flosová227466023227jitka.flosova@cuzk.czpersonalistka
Jana Králová219466023219jana.kralova1@cuzk.czúčetní
Ing. Lenka Matoušková219466023219lenka.matouskova@cuzk.czrozpočtářka
Romana Petříčková227466023227romana.petrickova@cuzk.czmzdová účetní
Ing. Petra Pokorná226466023226petra.pokorna@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Mgr. Lucie Soudková207466023207lucie.soudkova@cuzk.czvýpravna
Bc. Kristýna Šamánková218466023218kristyna.samankova@cuzk.czfinanční referent
Bc. Martin Štěpánek223466023223martin.stepanek@cuzk.czvedoucí oddělení podpory ICT
Ing. Karel Švarc233466023233karel.svarc@cuzk.czředitel katastrálního úřadu
Ing. Bc. Jitka Rubešová222466023222jitka.rubesova@cuzk.czředitelka kanceláře ředitele katastrálního úřadu
Světlana Svobodová307466023307svetlana.svobodova@cuzk.czvýpravna
Ing. Jiří Udržal226465513101jiri.udrzal@cuzk.czvedoucí oddělení metodiky a kontroly

Aktuality úřadu

16.03.2020
Omezení úředních hodin.

13.03.2020
Z důvodů omezení šíření onemocnění COVID-19 jsou až do odvolání zakázány osobní návštěvy klientů i soukromé návštěvy na pracovištích zaměstnanců katastrálního úřadu, zeměměřického úřadu a zeměměřického a katastrálního inspektorátu.
Ředitel KÚ Ing. Karel Švarc

16.09.2019
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.