Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-4436/2022-406 Vyrozumění o provedení vkladu Sobka-okna s.r.o. v likvidaci
Platnost od: 04.10.2022 Platnost do: 20.10.2022

Veřejná vyhláška V-4868/2022-406 Vyrozumění o provedení vkladu Jelínek
Platnost od: 04.10.2022 Platnost do: 19.10.2022

Veřejná vyhláška V-4868/2022-406 Vyrozumění o provedení vkladu Tomková
Platnost od: 04.10.2022 Platnost do: 19.10.2022

Veřejná vyhláška V-4870/2022-406 Vyrozumění o provedení vkladu Vašta
Platnost od: 04.10.2022 Platnost do: 19.10.2022

Veřejná vyhláška V-4393/2022-406 Vyrozumění o provedení vkladu Salcmann
Platnost od: 03.10.2022 Platnost do: 19.10.2022

Veřejná vyhláška V-4599/2022-406 Vyrozumění o provedení vkladu Kučerová
Platnost od: 29.09.2022 Platnost do: 14.10.2022

Veřejná vyhláška V-4611/2022-406 Vyrozumění o provedení vkladu Krs
Platnost od: 27.09.2022 Platnost do: 12.10.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

01.03.2022
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj s účinností od 2.3.2022 RUŠÍ možnost podání do SBĚRNÉHO BOXU v budově KÚ v Plzni, Radobyčická 12.
 

05.01.2022
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů byly zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

05.10.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Praha-západ.

04.10.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace systémového managementu.

04.10.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.