Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.psever@cuzk.cz
ostatní podání přízemí budovy

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Edita Šafaříková203377162183
edita.safarikova@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Ing. Lenka Eckhardtová207377162265
lenka.eckhardtova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace KN
Bc. Klára Kohoutová205377162212
klara.kohoutova@cuzk.czVedoucí oddělení dokumentace KN
Michaela Bartoňová222377162179
michaela.bartonova@cuzk.czVedení katastrální mapy
Martina Duchková221377162178
martina.duchkova@cuzk.czVedení katastrální mapy
Ing. Jana Hříchová208377162120
jana.hrichova@cuzk.czKontrola listin určených k zápisu
Vendula Kamienová228377162151
vendula.kamienova@cuzk.czObnova katastrálního operátu
Miroslav Košař225377162221
miroslav.kosar@cuzk.czObnova katastrálního operátu
Jitka Nejdlová226377162266
jitka.nejdlova@cuzk.czVedení katastrální mapy
Bc. Václava Radová223377162161
vaclava.radova2@cuzk.czPoskytování údajů
Jana Soukupová212377162156
jana.soukupova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Miroslava Sovová226377162266
miroslava.sovova@cuzk.czVedení katastrální mapy
Zuzana Šůsová206377162340
zuzana.susova@cuzk.czPoskytování údajů
Lenka Toušová213377162170
lenka.tousova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru

Aktuality pracoviště

24.11.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje na možnost podání do SBĚRNÉHO BOXU v budově KÚ v Plzni, Radobyčická 12.
 

Aktuality úřadu

22.11.2021
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj  oznamuje, že z důvodu současné epidemiologické situace mají všechna katastrální pracoviště v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj stanovena bezpečnostní pravidla provozu.

29.04.2021
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj od 1. 05. 2021 upravuje úřední hodiny katastrálních pracovišť.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.