Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-1109/2021-407 Zastavení řízení Žibrita
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 03.05.2021

Veřejná vyhláška V-1119/2021-407 Vyrozumění o provedení vkladu Štěpánková
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 01.05.2021

Veřejná vyhláška V-1148/2021-407 Vyrozumění o provedení vkladu Brávek
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 03.05.2021

Veřejná vyhláška V-1242/2021-407 Vyrozumění o provedení vkladu Matiaska
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 03.05.2021

Veřejná vyhláška V-1248/2021-407 Zamítnutí návrhu Kučerová
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 01.05.2021

Veřejná vyhláška V-1249/2021-407 Zamítnutí návrhu Kučerová
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 01.05.2021

Veřejná vyhláška V-1404/2021-407 Výzva k doplnění s přerušením řízení Tomášová
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 01.05.2021

Veřejná vyhláška V-2049/2021-407 Informace o vyznačení plomby Bělohlavová
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 03.05.2021

Veřejná vyhláška V-728/2021-407 Vyrozumění o provedení vkladu Štěpánková
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 01.05.2021

Veřejná vyhláška ZDŘ-50/2021-407 Odstranění nesouladu Pikartová
Platnost od: 15.04.2021 Platnost do: 30.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1016/2021-407 Obecné obeslání Hrůza
Platnost od: 14.04.2021 Platnost do: 29.04.2021

Veřejná vyhláška V-1085/2021-407 Vyrozumění o provedení vkladu Papežová
Platnost od: 12.04.2021 Platnost do: 27.04.2021

Veřejná vyhláška V-1404/2021-407 Výzva k doplnění s přerušením řízení Tomáš
Platnost od: 12.04.2021 Platnost do: 27.04.2021

Veřejná vyhláška V-1271/2021-407 Přerušení řízení Zdravotnické zabezpečení krizových stavů
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-1356/2021-407 Výzva k doplnění s přerušením řízení Štolba
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 26.04.2021

Veřejná vyhláška V-1440/2021-407 Vyrozumění o provedení vkladu Laixnerová
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 26.04.2021

Veřejná vyhláška V-973/2021-407 Vyrozumění o provedení vkladu Červená
Platnost od: 08.04.2021 Platnost do: 23.04.2021

Veřejná vyhláška V-1049/2021-407 Vyrozumění o provedení vkladu Nesnídal Straková
Platnost od: 07.04.2021 Platnost do: 22.04.2021

Veřejná vyhláška V-1373/2021-407 Vyrozumění o provedení vkladu Král
Platnost od: 07.04.2021 Platnost do: 22.04.2021

Veřejná vyhláška V-799/2021-407 Vyrozumění o provedení vkladu Zeman
Platnost od: 07.04.2021 Platnost do: 22.04.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality pracoviště

24.11.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje na možnost podání do SBĚRNÉHO BOXU v budově KÚ v Plzni, Radobyčická 12.
 

Aktuality úřadu

12.04.2021
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj od 12. 04. 2021 upravuje úřední hodiny katastrálních pracovišť.

29.03.2021
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – zápisy v řízení V a Z ZRVZ1001, oddělení právních vztahů k nemovitostem, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.

Aktuality resortu

20.04.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2021) je k dispozici ke stažení.

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.