Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška OO-6/2019-407 Ozn. obci o dok. a námitkách na k.ú. Horní Sekyřany
Platnost od: 23.05.2022 Platnost do: 14.07.2022

Veřejná vyhláška OO-7/2019-407 Ozn. obci o dok. a námitkách na k.ú. Dolní Sekyřany
Platnost od: 23.05.2022 Platnost do: 14.07.2022

Veřejná vyhláška OO-7/2019-407 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Frous
Platnost od: 23.05.2022 Platnost do: 14.07.2022

Veřejná vyhláška OO-7/2019-407 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Novák
Platnost od: 23.05.2022 Platnost do: 14.07.2022

Veřejná vyhláška V-2375/2022-407 Výzva k doplnění s přerušením řízení Študent
Platnost od: 23.05.2022 Platnost do: 07.06.2022

Veřejná vyhláška V-2375/2022-407 Výzva k doplnění s přerušením řízení Študentová
Platnost od: 23.05.2022 Platnost do: 07.06.2022

Veřejná vyhláška V-1964/2022-407 Vyrozumění o provedení vkladu Šampalíková
Platnost od: 19.05.2022 Platnost do: 03.06.2022

Veřejná vyhláška V-1972/2022-407 Vyrozumění o provedení vkladu Hladíková
Platnost od: 19.05.2022 Platnost do: 03.06.2022

Veřejná vyhláška V-2010/2022-407 Vyrozumění o provedení vkladu Šimandlová
Platnost od: 19.05.2022 Platnost do: 03.06.2022

Veřejná vyhláška V-1513/2022-407 Vyrozumění o provedení vkladu Bastyúr
Platnost od: 18.05.2022 Platnost do: 02.06.2022

Veřejná vyhláška V-1929/2022-407 Vyrozumění o provedení vkladu Nováková
Platnost od: 18.05.2022 Platnost do: 02.06.2022

Veřejná vyhláška V-1941/2022-407 Vyrozumění o provedení vkladu Šilerová
Platnost od: 18.05.2022 Platnost do: 02.06.2022

Veřejná vyhláška V-2065/2022-407 Vyrozumění o provedení vkladu Hetnerovič
Platnost od: 18.05.2022 Platnost do: 02.06.2022

Veřejná vyhláška V-2139/2022-407 Obecné obeslání Formanová
Platnost od: 18.05.2022 Platnost do: 02.06.2022

Veřejná vyhláška V-2269/2022-407 Výzva k doplnění s přerušením řízení Švarc
Platnost od: 18.05.2022 Platnost do: 02.06.2022

Veřejná vyhláška V-2269/2022-407 Výzva k doplnění s přerušením řízení Švarcová
Platnost od: 18.05.2022 Platnost do: 02.06.2022

Veřejná vyhláška V-2269/2022-407 Výzva k doplnění s přerušením řízení Brychová
Platnost od: 13.05.2022 Platnost do: 28.05.2022

Veřejná vyhláška V-2921/2021-407 Vyrozumění o provedení vkladu Hale
Platnost od: 13.05.2022 Platnost do: 30.05.2022

Veřejná vyhláška V-2487/2022-407 Zahájení řízení Hájková
Platnost od: 11.05.2022 Platnost do: 26.05.2022

Veřejná vyhláška OR-358/2022-407 Souhlas s opravou Dobrý
Platnost od: 09.05.2022 Platnost do: 25.05.2022

Veřejná vyhláška OR-358/2022-407 Souhlas s opravou Dobrý 2
Platnost od: 09.05.2022 Platnost do: 25.05.2022

Veřejná vyhláška V-1770/2022-407 Rozhodnutí o povolení vkladu Zelenková
Platnost od: 09.05.2022 Platnost do: 24.05.2022

Veřejná vyhláška V-1808/2022-407 Zamítnutí návrhu Papežová
Platnost od: 09.05.2022 Platnost do: 24.05.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-260/2021-407 Obecné obeslání Polívková
Platnost od: 24.11.2021 Platnost do: 24.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-261/2021-407 Obecné obeslání Lang
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 22.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-261/2021-407 Obecné obeslání Langová
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 22.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-261/2021-407 Obecné obeslání Langová
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 22.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-262/2021-407 Obecné obeslání Archman
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 22.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-263/2021-407 Obecné obeslání Mašínová
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 22.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-264/2021-407 Obecné obeslání Martínková
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 22.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-265/2021-407 Obecné obeslání Šípek
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 22.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-265/2021-407 Obecné obeslání Šípková
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 22.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-266/2021-407 Obecné obeslání Hanzlík
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 22.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-266/2021-407 Obecné obeslání Hanzlíková
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 22.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-259/2021-407 Obecné obeslání Kabát
Platnost od: 16.11.2021 Platnost do: 16.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-259/2021-407 Obecné obeslání Kabátová
Platnost od: 16.11.2021 Platnost do: 16.11.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

01.03.2022
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj s účinností od 2.3.2022 RUŠÍ možnost podání do SBĚRNÉHO BOXU v budově KÚ v Plzni, Radobyčická 12.
 

05.01.2022
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů byly zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.