Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-4506/2019-407 Vyrozumění o provedení vkladu Vítovec
Platnost od: 06.12.2019 Platnost do: 23.12.2019

Veřejná vyhláška V-4915/2019-407 Vyrozumění o provedení vkladu Šefčík
Platnost od: 05.12.2019 Platnost do: 20.12.2019

Veřejná vyhláška V-5373/2019-407 Výzva k doplnění s přerušením řízení Uhlíř
Platnost od: 05.12.2019 Platnost do: 20.12.2019

Veřejná vyhláška OO-6/2019-407 Obecné obeslání Obec Heřmanova Huť
Platnost od: 29.11.2019 Platnost do: 29.12.2019

Veřejná vyhláška OO-7/2019-407 Obecné obeslání Obec Heřmanova Huť
Platnost od: 29.11.2019 Platnost do: 29.12.2019

Veřejná vyhláška V-4512/2019-407 Vyrozumění o provedení vkladu Domanowsky
Platnost od: 29.11.2019 Platnost do: 14.12.2019

Veřejná vyhláška V-4955/2019-407 Vyrozumění o provedení vkladu Červená
Platnost od: 29.11.2019 Platnost do: 14.12.2019

Veřejná vyhláška Z-5464/2019-407 Obecné obeslání Drozdová
Platnost od: 25.11.2019 Platnost do: 16.12.2019

Veřejná vyhláška Z-5464/2019-407 Obecné obeslání Vaněk
Platnost od: 25.11.2019 Platnost do: 16.12.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

29.11.2019
UPOZORNĚNÍ
Dne 31. 12. 2019 lze z technických důvodů správní poplatky uhradit pouze kolkovými známkami, bezhotovostním převodem na účet nebo platebními kartami.

Aktuality resortu

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.