Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-4206/2019-407 Vyrozumění o provedení vkladu Zelenka
Platnost od: 17.10.2019 Platnost do: 01.11.2019

Veřejná vyhláška V-4207/2019-407 Vyrozumění o provedení vkladu Zelenka
Platnost od: 17.10.2019 Platnost do: 01.11.2019

Veřejná vyhláška V-4274/2019-407 Vyrozumění o provedení vkladu Papežová
Platnost od: 16.10.2019 Platnost do: 31.10.2019

Veřejná vyhláška V-4420/2019-407 Výzva k doplnění s přerušením řízení Častorál
Platnost od: 15.10.2019 Platnost do: 30.10.2019

Veřejná vyhláška V-3596/2019-407 Vyrozumění o provedení vkladu Fiala
Platnost od: 04.10.2019 Platnost do: 21.10.2019

Veřejná vyhláška V-3961/2019-407 Vyrozumění o provedení vkladu Suk
Platnost od: 04.10.2019 Platnost do: 19.10.2019

Veřejná vyhláška V-4168/2019-407 Vyrozumění o provedení vkladu Tägl
Platnost od: 04.10.2019 Platnost do: 19.10.2019

Veřejná vyhláška V-4143/2019-407 Vyrozumění o provedení vkladu Fišer
Platnost od: 03.10.2019 Platnost do: 18.10.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

18.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

18.10.2019
Dne 25. října 2019 nebude z technických důvodů možné správní poplatky za podané návrhy na vklad uhradit platebními kartami, tj. v tento den lze správní poplatky uhradit pouze hotovostně nebo kolkovými známkami, případně bezhotovostním příkazem na účet.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.