Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.tachov@cuzk.cz
ostatní podání místnost č. 102 podatelna - přízemí

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jan Hohl302374616677
jan.hohl@cuzk.czŘeditel katastrálního pracoviště
Mgr. Bc. Jindřiška Cholenská219374616676
jindriska.cholenska@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Monika Dvořáková101374616669
monika.dvorakova@cuzk.czSpráva dokumentace katastru
Vladimíra Honzíková303374616679
vladimira.honzikova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Stanislava Jírová304374616680
stanislava.jirova@cuzk.czObnova katastrálního operátu
Romana Klesová102374616684
romana.klesova@cuzk.czPodatelna
Eva Lukešová307374616661
eva.lukesova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z
Michaela Matysová102374616684
michaela.matysova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z
Štefanie Sieberová310374616687
stefanie.sieberova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Hana Stručková217374616671
hana.struckova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z
Jana Tykalová217374616671
jana.tykalova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z

Aktuality pracoviště

24.11.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje na možnost podání do SBĚRNÉHO BOXU v budově KÚ v Plzni, Radobyčická 12.
 

Aktuality úřadu

29.04.2021
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj od 1. 05. 2021 upravuje úřední hodiny katastrálních pracovišť.

29.04.2021
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – obnova katastrálního operátu OKO0321, oddělení obnovy katastrálního operátu 03030, Odbor obnovy katastrálního operátu, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.

Aktuality resortu

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení a koordinace helpdesku.