Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška RO-14/2022-410 Obecné obeslání Obec staré sedliště
Platnost od: 27.09.2022 Platnost do: 27.10.2022

Veřejná vyhláška V-2910/2022-410 Vyrozumění o provedení vkladu Särve
Platnost od: 23.09.2022 Platnost do: 10.10.2022

Veřejná vyhláška V-3267/2022-410 Vyrozumění o provedení vkladu Valný
Platnost od: 20.09.2022 Platnost do: 06.10.2022

Veřejná vyhláška V-3224/2022-410 Vyrozumění o provedení vkladu Karas
Platnost od: 19.09.2022 Platnost do: 05.10.2022

Veřejná vyhláška V-3228/2022-410 Vyrozumění o provedení vkladu Karas
Platnost od: 19.09.2022 Platnost do: 05.10.2022

Veřejná vyhláška V-3426/2022-410 Vyrozumění o provedení vkladu Fedchun
Platnost od: 19.09.2022 Platnost do: 05.10.2022

Veřejná vyhláška V-3426/2022-410 Vyrozumění o provedení vkladu Fedchun
Platnost od: 19.09.2022 Platnost do: 05.10.2022

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic k.ú. Dlouhý újezd
Platnost od: 14.09.2022 Platnost do: 17.10.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

01.03.2022
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj s účinností od 2.3.2022 RUŠÍ možnost podání do SBĚRNÉHO BOXU v budově KÚ v Plzni, Radobyčická 12.
 

05.01.2022
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů byly zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

21.09.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 5. října 2022.
 

12.09.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2022) je k dispozici ke stažení.

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.