Komise pro náhradu škod

Členové (stav k 1. 5. 2016)
Mgr. Šlouf - předseda
JUDr. Brabec - tajemník
Bc. Dlouhá
Ing. Žofka
pí. Walterová

Zpět na Poradci a poradní orgány