Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronické podání ku.proplzenkraj@cuzk.cz
Ostatní podání a stížnosti přízemí tel. 377162290
Podání v elektronické podobě ku.proplzenkraj@cuzk.cz příjem datových zpráv (zprávy mohou být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem ) elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat přízemí
Ústní podání podatelna přízemí
Záznamy přízemí tel. 377162290

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Halka Lidická616377162278
halka.lidicka@cuzk.czŘeditelka katastrálního úřadu
Ing. Stanislav Žofka421377162142
stanislav.zofka@cuzk.czOOKO - Ředitel odboru OOKO
Ing. Věra Palečková422377126148
vera.paleckova@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Ing. Jan TlustýT-32377162318
jan.tlusty@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Ing. Martina VeseláT-13377162311
martina.vesela@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Bc. Jitka Zbudilová423377162224
jitka.zbudilova@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Daniela Heřmanová422377162182
daniela.hermanova@cuzk.czOOKO - Obnova katastrálního operátu
Petra Legátová411377162355
petra.legatova@cuzk.czOOKO - Obnova katastrálního operátu
Ing. Pavel Šitra513377162249
pavel.sitra@cuzk.czICT - Vedoucí oddělení podpory ICT
Ing Tomáš Fencl507377162144
tomas.fencl@cuzk.czICT - Správce informačních a komunikačních technologií
Ing. Petr Sak507377162147
petr.sak@cuzk.czICT - Správce informačních a komunikačních technologií
JUDr. Pavel Heis508377162231
pavel.heis@cuzk.czOMaK - Vedoucí oddělení metodiky a kontroly
Zdeněk Linda509377162283
zdenek.linda@cuzk.czOMaK - Metodik KN
Mgr. Pavel Minář509377162282
pavel.minar@cuzk.czOMaK - Metodik KN

Aktuality úřadu

19.01.2022
Výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – poskytování informací KN PIKN1301, oddělení aktualizace a dokumentace KN, KP Rokycany

13.01.2022
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – obnova katastrálního operátu OKO0325, oddělení obnovy katastrálního operátu 3040, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.

13.01.2022
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – obnova katastrálního operátu OKO0331, oddělení obnovy katastrálního operátu 3050, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.
 

Aktuality resortu

18.01.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2022) je k dispozici ke stažení.

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů