Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronické podání ku.proplzenkraj@cuzk.cz
Ostatní podání a stížnosti přízemí tel. 377162290
Podání v elektronické podobě ku.proplzenkraj@cuzk.cz příjem datových zpráv (zprávy mohou být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem ) elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat přízemí
Ústní podání podatelna přízemí
Záznamy přízemí tel. 377162290

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Halka Lidická616377162278
halka.lidicka@cuzk.czŘeditelka katastrálního úřadu
Ing. Stanislav Žofka421377162142
stanislav.zofka@cuzk.czOOKO - Ředitel odboru OOKO
Ing. Věra Palečková422377126148
vera.paleckova@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Ing. Jan TlustýT-32377162318
jan.tlusty@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Ing. Martina VeseláT-13377162311
martina.vesela@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Bc. Jitka Zbudilová423377162224
jitka.zbudilova@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Daniela Heřmanová422377162182
daniela.hermanova@cuzk.czOOKO - Obnova katastrálního operátu
Petra Legátová411377162355
petra.legatova@cuzk.czOOKO - Obnova katastrálního operátu
Ing. Pavel Šitra513377162249
pavel.sitra@cuzk.czICT - Vedoucí oddělení podpory ICT
Ing Tomáš Fencl507377162144
tomas.fencl@cuzk.czICT - Správce informačních a komunikačních technologií
Ing. Petr Sak507377162147
petr.sak@cuzk.czICT - Správce informačních a komunikačních technologií
JUDr. Pavel Heis508377162231
pavel.heis@cuzk.czOMaK - Vedoucí oddělení metodiky a kontroly
Zdeněk Linda509377162283
zdenek.linda@cuzk.czOMaK - Metodik KN
Mgr. Pavel Minář509377162282
pavel.minar@cuzk.czOMaK - Metodik KN

Aktuality úřadu

15.02.2021
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu OKO1003, oddělení aktualizace KN, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.

12.02.2021
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj od 12. 02. 2021 upravuje úřední hodiny katastrálních pracovišť.

05.01.2021
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – obnova katastrálního operátu – OKO0903, oddělení aktualizace a dokumentace KN, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih.

Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu – RPV1502, oddělení právních vztahů k nemovitostem, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.