Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pro obnovu novým mapováním k.ú. Dlažov
Platnost od: 04.10.2019 Platnost do: 18.11.2019

Oznámení o obnově novým mapováním k.ú. Soustov
Platnost od: 04.10.2019 Platnost do: 28.11.2019

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o obnově novým mapováním k.ú. Vitinka
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 21.11.2019

Veřejná vyhláška OO-2/2016-410 Ozn. obci o dok. a námitkách Chodová Planá
Platnost od: 03.10.2019 Platnost do: 26.11.2019

Oznámení o obnově k.ú. Puclice
Platnost od: 01.10.2019 Platnost do: 16.12.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality úřadu

18.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

18.10.2019
Dne 25. října 2019 nebude z technických důvodů možné správní poplatky za podané návrhy na vklad uhradit platebními kartami, tj. v tento den lze správní poplatky uhradit pouze hotovostně nebo kolkovými známkami, případně bezhotovostním příkazem na účet.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.