Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Výběrové řízení na služební místo interní auditor
(Katastrální úřad pro Plzeňský kraj)
Platnost od: 24.02.2020 Platnost do: 17.03.2020

Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. v k.ú. Všehrdy u Kralovic
Platnost od: 21.02.2020 Platnost do: 07.04.2020

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Všehrdy u Kralovic
Platnost od: 21.02.2020 Platnost do: 07.04.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Dešenice
Platnost od: 18.02.2020 Platnost do: 26.03.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Malá Víska u Klatov
Platnost od: 09.01.2020 Platnost do: 09.06.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Dolní Folmava
Platnost od: 04.12.2019 Platnost do: 30.04.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality úřadu

24.02.2020
Ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Výběrové řízení na služební místo interní auditor – IA, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, v oboru služby 3. Audit.

Aktuality resortu

25.02.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.