Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent – poskytování informací KN – PIKN0401
(Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Domažlice)
Platnost od: 28.05.2020 Platnost do: 09.06.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada – vedoucí oddělení aktualizace KN – VOA10
(Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Plzeň-město)
Platnost od: 26.05.2020 Platnost do: 05.06.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada – vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace – VOAD15
(Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Tachov)
Platnost od: 11.05.2020 Platnost do: 12.06.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Němčice u Klatov
Platnost od: 03.06.2020 Platnost do: 03.07.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Česká Kubice
Platnost od: 02.06.2020 Platnost do: 02.11.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Horní Folmava
Platnost od: 02.06.2020 Platnost do: 02.11.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Kokašice
Platnost od: 02.06.2020 Platnost do: 02.07.2020

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic v k.ú. Dolní Folmava
Platnost od: 02.06.2020 Platnost do: 13.07.2020

Oznámení obci o dok. a nám. k.ú. Bukovina u Mladotic
Platnost od: 28.05.2020 Platnost do: 15.07.2020

Oznámení obci o dok. a nám. k.ú. Všehrdy u Kralovic
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 08.07.2020

Oznámení obci o dok. a nám. Zliv nad Mží
Platnost od: 21.05.2020 Platnost do: 03.07.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Malá Víska u Klatov
Platnost od: 09.01.2020 Platnost do: 09.06.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality úřadu

27.05.2020
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – poskytování informací KN – PIKN0401, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.

26.05.2020
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení aktualizace KN – VOA10, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.

11.05.2020
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace – VOAD15, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov.

Aktuality resortu

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.