sběrný box

30.10.2020

Přestože jsou v souladu s usnesením vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020, o přijetí krizového opatření a usnesením vlády č. 1102 ze dne 26. 10. 2020, o přijetí krizového opatření úřední hodiny pro veřejnost stanoveny takto: Pondělí 8,00 - 13,00 hod. Středa 12,00 - 17,00 hod., je možné i mimo tyto úřední hodiny vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené schránky, která je umístěna ve vstupu do budovy, v níž Katastrální pracoviště Benešov sídlí.
Schránka je přístupná v pracovní dny v čase od 06:00 do 18:00 hod. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ni zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě, že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet.
Děkujeme, že budete v co největší míře využívat tuto zcela bezkontaktní možnost podání.