Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-1779/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Jindrová
Platnost od: 22.04.2021 Platnost do: 07.05.2021

Veřejná vyhláška V-1779/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Wajsar
Platnost od: 22.04.2021 Platnost do: 07.05.2021

Veřejná vyhláška V-1793/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kocourek
Platnost od: 22.04.2021 Platnost do: 07.05.2021

Veřejná vyhláška V-1766/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Beznosova
Platnost od: 21.04.2021 Platnost do: 06.05.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Zderadice a Zahrádka u Benešova
Platnost od: 20.04.2021 Platnost do: 01.07.2021

Veřejná vyhláška V-1756/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Pšeničková
Platnost od: 20.04.2021 Platnost do: 05.05.2021

Veřejná vyhláška V-1713/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Peroutka
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 01.05.2021

Veřejná vyhláška V-1760/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Koucký
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 01.05.2021

Veřejná vyhláška PD-5756/2021-201 Obecné obeslání právní nástupce Jiřího Bučinského, nar.14.4.1944
Platnost od: 15.04.2021 Platnost do: 30.04.2021

Veřejná vyhláška V-1650/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Crhová
Platnost od: 15.04.2021 Platnost do: 30.04.2021

Veřejná vyhláška V-1635/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kmeť
Platnost od: 14.04.2021 Platnost do: 29.04.2021

Veřejná vyhláška V-1292/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu právní nástupce Aloise Haváčka, nar. 22.5.1951
Platnost od: 13.04.2021 Platnost do: 28.04.2021

Veřejná vyhláška V-1618/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Vovsík
Platnost od: 13.04.2021 Platnost do: 28.04.2021

Veřejná vyhláška V-1892/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Brůha
Platnost od: 12.04.2021 Platnost do: 27.04.2021

Veřejná vyhláška V-1292/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Haváčková
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-1382/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kopecká
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-1504/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Cajthaml
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-1624/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kolář
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-1735/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Petrášek
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-1919/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Vovsík
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-2131/2021-201 Vyrozumění o provedení vkladu Kurzová
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Výhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu pozemkovými úpravami k.ú. Louňovice pod Blaníkem
Platnost od: 23.03.2021 Platnost do: 30.06.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení o omezeném provozu katastrálních pracovišť
Platnost od: 16.03.2020  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Informace o revizích katastru
Platnost od: 08.01.2021  

Informace o obnově operátu novým mapováním
Platnost od: 08.01.2021  

Upozornění na uveřejnění Metodické pomůcky ke změnám druhu a způsobu využití pozemku
Platnost od: 25.04.2019 Platnost do: 25.04.2029

Výsledky zeměměřických činností - doplnění podkladů
Platnost od: 11.09.2018  

Aktuality pracoviště

16.04.2021
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"

16.04.2021
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem 02"

16.04.2021
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent / rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"

Aktuality úřadu

12.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 12. 4. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

21.04.2021
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.
 

20.04.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2021) je k dispozici ke stažení.

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.