13.10.2020

13.10.2020

Sběrná schránka pro KP Kladno, jejíž funkce je popsána v „ Informaci o možnosti bezkontaktního podání“, která je uvedena níže, je zpřístupněna v hale u vchodu do budovy KP Kladno v pracovní dny od 7:00 do 17:00.