Ukončení činnosti Pozemkové knihy

13.03.2019

Vážení návštěvníci Katastrálního pracoviště Kutná Hora. Od 30. 06. 2019 bude ukončen provoz Pozemkové knihy na adrese:  Kremnická 6/115, Žižkov, Kutná Hora. Služby Pozemkové knihy Vám budou poskytnuty na adrese Rudní 432, Kutná Hora v úředních hodinách.