20211012_Odborný / vrchní referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

12.10.2021

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa Odborný / vrchní referent oddělení právních vztahů k nemovitostem"