Kontakty

Typ Telefon
fax 315636301
ústředna 315636311

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Mihulková Olga Mgr. CV410315636310
olga.mihulkova@cuzk.czředitelka Katastrálního pracoviště
Jahodová Jana Ing. 215315636330
jana.jahodova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Tislická Věra Ing. 217315636320
vera.tislicka@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Vrtná Dagmar Bc. 313315636338
dagmar.vrtna@cuzk.czvedoucí odděleí právních vztahů

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ipserová Natálie 306
315636358
natalie.ipserova@cuzk.czzaměstnanec KP Mělník s elektronickým podpisem
Nogová Miluše 306
315636349
kp.melnik@cuzk.czzaměstnanec KP Mělník s elektronickým podpisem
Petržílek Tomáš 303
315636313
tomas.petrzilek@cuzk.czsprávce IT, webmaster
Titěrová Ivana 306
315636353
kp.melnik@cuzk.czzaměstnanec KP Mělník s elektronickým podpisem

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

VFK.Melnik@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

12.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 12. 4. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení a koordinace helpdesku.

21.04.2021
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.