Kontakty

Typ Telefon
fax 315636301
ústředna 315636311

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Mihulková Olga Mgr. CV410315636310olga.mihulkova@cuzk.czředitelka Katastrálního pracoviště
Jahodová Jana Ing. 215315636330jana.jahodova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Tislická Věra Ing. 217315636320vera.tislicka@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Vrtná Dagmar Bc. 313315636338dagmar.vrtna@cuzk.czvedoucí odděleí právních vztahů

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ipserová Natálie 306
315636358
natalie.ipserova@cuzk.czzaměstnanec KP Mělník s elektronickým podpisem
Nogová Miluše 306
315636349
kp.melnik@cuzk.czzaměstnanec KP Mělník s elektronickým podpisem
Petržílek Tomáš 303
315636313
tomas.petrzilek@cuzk.czsprávce IT, webmaster
Titěrová Ivana 306
315636353
kp.melnik@cuzk.czzaměstnanec KP Mělník s elektronickým podpisem

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

VFK.Melnik@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

12.05.2020
Došlo k poruše na telefonní ústředně.
Na nápravě se dlouhodobě pracuje.
Omlouváme se za komplikace.
 

05.04.2020
Důležité upozornění!
S účinností od 4. května 2020 dochází na katastrálních pracovištích ke zrušení omezení úředních hodin pro veřejnost.

Aktuality úřadu

30.04.2020
Důležité upozornění!
S účinností od 4. května 2020 dochází na katastrálních pracovištích ke zrušení omezení úředních hodin pro veřejnost. Bližší informace o úředních hodinách konkrétního katastrálního pracoviště naleznete na internetových stránkách jednotlivých katastrálních pracovišť.
 

Aktuality resortu

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.