Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-západ

Úřední hodiny

Poskytování údajů z KN
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 15:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 15:00
pátek:8:00 - 13:00

Pro geodety
pondělí:8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
středa:8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Podatelna
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 15:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 15:00
pátek:8:00 - 13:00

Kontaktní údaje

Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-západ

Pod sídlištěm 1800/9
Kobylisy
18213 Praha 8
e-mail: kp.pzapad@cuzk.cz
ID datové schránky: ahgieq6
Fax: 284044040

Ředitel: Ing. Jana Römerová

Kontakty Telefon
Informace o průběhu řízení - vklady do katastru 284044010
Informace o průběhu řízení - záznamy do katastru 284044010
Výpravna listin s vyrozuměním o provedení vkladu 284044143
Ústředna 284041111
Sekretariát 284044010
Ředitelka katastrálního pracoviště 284044100
Podatelna (přízemí budovy u vchodu vpravo) 284044000
Podatelna (přízemí budovy u vchodu vpravo) 284044008
Opravy chyb v katastrálním operátu 284044161
Námitky proti obnovenému katastrálnímu operátu 284044140
Informace o průběhu řízení – potvrzení geom.plánu (pouze pro oprávněné osoby) 284044138
Služba sledování změn 284044162
Poskytování údajů z katastru nemovitostí 284044162

     Kde nás najdete

     

     Zeměpisná šířka: 50°7'30.9''
     Zeměpisná délka: 14°27'19.6''

Nejčastěji hledané informace:

Novinky na úřední desce:

Aktuality pracoviště

28.04.2015
Vážení návštěvníci katastrálního úřadu, počínaje květnem letošního roku rozšiřujeme službu podávání informací z katastru nemovitostí na KP Praha-západ i na pátky v době od 8:00 do 13:00 hodin. Informace Vám poskytneme na obvyklém místě v hale budovy v prvním patře. Věříme, že rozšíření služeb přivítáte.

02.04.2014

Návrh na vklad nutno podat na stanoveném formuláři.Bez tohoto formuláře nelze vklad podat. Formulář si můžete vyzvednout na podatelně, dále ho lze stáhnout v sekci formuláře (základ formuláře a příslušná příloha) – viz Nejčastěji hledané informace, a lze ho též vyplnit v aplikaci  http://nv.cuzk.cz  .
Lze použít i staré formuláře, platné v r.2013, pokud vyhovují účelu podání. Lze v nich případně i příslušné právo doplnit. Tyto formuláře lze použít do konce roku 2014.
Nepoužítí stanoveného formuláře je důvodem k zastavení řízení dle ustanovení §66,odst. 1 písmeno b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (zjevně právně nepřípustná žádost).
V takovém případě se správní poplatek nevrací. Upozorňujeme klienty, že správní poplatek za přijetí návrhu na vklad lze uhradit na podatelně hotově, není nutno kupovat kolkovou známku.
Pokyny pro vyhotovitele geometrických plánů: Podklady ke zhotovení geometrických plánů zasílejte na emailovou adresu: zora.antosova@cuzk.cz .
Při žádosti o číslování nových parcel zasílejte grafické znázornění změn.
Příslušný soubor obdržíte následující pracovní den.
Výsledky geodetických prací k potvrzení KÚ zasílejte na emailovou adresu: VFK.praha-zapad@cuzk.cz
Elektronické podání geometrických plánů k potvrzení zasílejte na adresu podatelny : kp.pzapad@cuzk.cz .

 Aktuality resortu

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.