Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.rakovnik@cuzk.cz
ostatní podání 1. patro podatelna KP

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Marcel Franěk121313521613marcel.franek@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Mgr. Iva Mazancová109313521629iva.mazancova@cuzk.czvedoucí odd. právních vztahů k nemovitostem
Ing. Miroslav Brož118313521615miroslav.broz@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace KN
Bc. Lukáš Brotánek119313521614lukas.brotanek@cuzk.czvedoucí odd. dokumentace KN, zástupce ředitele
Alena Růžičková120313521611alena.ruzickova@cuzk.czekonomka
Michaela Soběslavská120313521611michaela.sobeslavska@cuzk.czreferentka katastru nemovitostí
Soňa Konopásková101313521638kp.rakovnik@cuzk.czpodatelna KP
Ivana Topková101313521639kp.rakovnik@cuzk.czpodatelna KP

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality