20181011 Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

11.10.2018

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav"