20181102 Vrchní referent/rada oddělení obnovy katastrálního operátu

02.11.2018

 části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa vrchní referent/rada oddělení obnovy katastrálního operátu "