20190417 Rada/odborný rada oddělení podpory ICT – informatik Katastrálního úřadu pro Středočes. kraj

17.04.2019

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa "Rada/odborný rada oddělení podpory ICT – informatik Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj"