20190417 Odborný referent/vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03130

17.04.2019

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa "Odborný referent/vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03130 "