Aktuality úřadu

    23.06.2018
Vážení klienti,
Katastrální pracoviště Děčín oznamuje, že dne 23.06.2018 dokončil obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav v extravilánu katastrálního území Bynovec, obce Bynovec.

22.01.2018
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od března 2018 bude probíhat v katastrálním území Folknáře obce Děčín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.


22.01.2018
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od března 2018 bude probíhat v katastrálním území Chlum u Děčína obce Děčín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.