Vyhlášení platnosti KPÚ v etravilánu katastrálního území Bynovec

23.06.2018

Vážení klienti,
Katastrální pracoviště Děčín oznamuje, že dne 23.06.2018 dokončil obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav v extravilánu katastrálního území Bynovec, obce Bynovec.