Aktuality

25.03.2019
Zveřejňujeme: Plán revizí na rok 2019

25.03.2019
Zveřejňujeme: Obnova katastrálního operátu novým mapováním 2019

01.03.2019
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od 2. 4. 2019 bude probíhat v intravilánu katastrálního území Kyškovice zjišťování průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov.

05.02.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 27.12.2018 - do 30.5.2019 bude probíhat v katastrálním území Muckov obce Levín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.