Revize v k.ú. Chudoslavice

05.03.2018

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 20.4.2018 - do 30.11.2018 bude probíhat v katastrálním území Chudoslavice obce Chudoslavice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.