Revize v k.ú. Dolní Vysoké II

05.03.2018

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.5.2018 - do 30.10.2018 bude probíhat v katastrálním území Dolní Vysoké II obce Levín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.