Revize v k.ú. Lovečkovice

11.09.2019

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 2.12.2019 - do 7.9.2020 bude probíhat v katastrálním území Lovečkovice obce Lovečkovice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.