Revize v k.ú. Počeplice

05.02.2019

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 18.2.2019 - do 9.9.2019 bude probíhat v katastrálním území Počeplice obce Štětí revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.