Revize v k.ú. Račiněves

03.02.2020

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 16.3.2020- do 18.12.2020 bude probíhat v katastrálním území Račiněves obce Račiněves revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.