Revize v k.ú. Třebívlice

04.06.2019

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 3.6.2019 - do 30.4.2020 bude probíhat v katastrálním území Třebívlice obce Třebívlice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.