Revize v k.ú. Třebušín

04.06.2019

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.7.2019 - do 31.5.2020 bude probíhat v katastrálním území Třebušín obce Třebušín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.