Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
všechna podání 42 podatelna
elektronická podání kp.litomerice@cuzk.cz

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bc. Miluše Bártová27416575300
miluse.bartova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Bc. Alena Beranová52416575352
alena.beranova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-ekonomka
Mgr. Stanislava Blechová36416575336
stanislava.blechova@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Věra Břečková51416575351
vera.breckova@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Irena Bursová29416575300
irena.bursova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Bc. Monika Cermanová27416575300
monika.cermanova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Věra Loudátová43416575300
vera.loudatova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Ing. Markéta Mrhalová44416575344
marketa.mrhalova@cuzk.czVedoucí oddělení dokumentace KN
Jarmila Pavlová43416575300
jarmila.pavlova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Ivana Stehlíková42416575300
ivana.stehlikova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Romana Zdražilová27416575300
Romana.Zdrazilova@cuzk.czOddělení aktualizace KN

Aktuality pracoviště

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Litoměřice Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek    : 8:00 - 14:00
Pátek                  : 8:00 - 12:00


11.09.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 2.12.2019 - do 1.12.2022 bude probíhat v katastrálním území Litoměřice obce Litoměřice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

18.01.2018
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od 3. 4. 2018 bude probíhat v intravilánu katastrálního území Rovné pod Řípem zjišťování průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov.

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.