Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
všechna podání 42 podatelna
elektronická podání kp.litomerice@cuzk.cz

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bc. Miluše Bártová27416575300miluse.bartova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Bc. Alena Beranová52416575352alena.beranova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-ekonomka
Mgr. Stanislava Blechová36416575336stanislava.blechova@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Věra Břečková51416575351vera.breckova@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Irena Bursová29416575300irena.bursova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Bc. Monika Cermanová27416575300monika.cermanova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Romana Gavaruškinová27416575300romana.gavaruskinova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Věra Loudátová43416575300vera.loudatova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Ing. Markéta Mrhalová44416575344marketa.mrhalova@cuzk.czVedoucí oddělení dokumentace KN
Jarmila Pavlová43416575300jarmila.pavlova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Ivana Stehlíková42416575300ivana.stehlikova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba

Aktuality pracoviště

09.07.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.7.2019 je možné hradit poplatky platební kartou.

04.06.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.9.2019 bude probíhat v katastrálním území Mladé obce Liběšice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

04.06.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 18.3.2019 - do 15.10.2019 bude probíhat v katastrálním území Čakovice u Radouně obce Štětí revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality resortu

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.