Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
všechna podání 42 podatelna
elektronická podání kp.litomerice@cuzk.cz

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bc. Miluše Bártová27416575300
miluse.bartova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Bc. Alena Beranová52416575352
alena.beranova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-ekonomka
Mgr. Stanislava Blechová36416575336
stanislava.blechova@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Věra Břečková51416575351
vera.breckova@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Irena Bursová29416575300
irena.bursova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Bc. Monika Cermanová27416575300
monika.cermanova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Věra Loudátová43416575300
vera.loudatova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Ing. Markéta Mrhalová44416575344
marketa.mrhalova@cuzk.czVedoucí oddělení dokumentace KN
Jarmila Pavlová43416575300
jarmila.pavlova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Ivana Stehlíková42416575300
ivana.stehlikova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Romana Zdražilová27416575300
Romana.Zdrazilova@cuzk.czOddělení aktualizace KN

Aktuality pracoviště

03.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 25.3.2020 - do 31.12.2020 bude probíhat v katastrálním území Libínky obce Polepy revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

03.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.4.2020 - do 30.11.2020 bude probíhat v katastrálním území Levínské Petrovice obce Lovečkovice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

03.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 9.3.2020 - do 30.11.2020 bude probíhat v katastrálním území Levín u Litoměřic obce Levín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality úřadu

30.04.2020
S účinností od 1. 5. 2020 dochází k návratu úředních hodin do stavu před vyhlášením nouzového stavu viz. položka úřední hodiny.

Aktuality resortu

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.