Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-2913/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Písek
Platnost od: 29.05.2020 Platnost do: 15.06.2020

Veřejná vyhláška V-2950/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hodek
Platnost od: 29.05.2020 Platnost do: 15.06.2020

Veřejná vyhláška V-2164/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Geletič
Platnost od: 27.05.2020 Platnost do: 11.06.2020

Veřejná vyhláška V-2922/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Vyhnánek
Platnost od: 27.05.2020 Platnost do: 11.06.2020

Veřejná vyhláška V-2771/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Janda
Platnost od: 25.05.2020 Platnost do: 09.06.2020

Veřejná vyhláška V-2620/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Prim Inova GmbH, id.č.2040369
Platnost od: 21.05.2020 Platnost do: 05.06.2020

Veřejná vyhláška V-2826/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hanyšová
Platnost od: 21.05.2020 Platnost do: 05.06.2020

Veřejná vyhláška V-2990/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Petrus
Platnost od: 21.05.2020 Platnost do: 05.06.2020

Veřejná vyhláška V-2705/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hořejší
Platnost od: 19.05.2020 Platnost do: 03.06.2020

Veřejná vyhláška V-2804/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Michl
Platnost od: 19.05.2020 Platnost do: 03.06.2020

Veřejná vyhláška V-2805/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Michl
Platnost od: 19.05.2020 Platnost do: 03.06.2020

Veřejná vyhláška V-2806/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Michl
Platnost od: 19.05.2020 Platnost do: 03.06.2020

Veřejná vyhláška V-2996/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Olas
Platnost od: 19.05.2020 Platnost do: 03.06.2020

Veřejná vyhláška RO-13/2020-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 15.05.2020 Platnost do: 15.06.2020

Veřejná vyhláška V-2703/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Pikna
Platnost od: 15.05.2020 Platnost do: 01.06.2020

Veřejná vyhláška V-2705/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hořejší
Platnost od: 15.05.2020 Platnost do: 01.06.2020

Veřejná vyhláška V-2745/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kovářová
Platnost od: 15.05.2020 Platnost do: 01.06.2020

Veřejná vyhláška V-2796/2020-506 Vyrozumění o provedení vkladu Belková
Platnost od: 15.05.2020 Platnost do: 01.06.2020

Veřejná vyhláška RO-11/2020-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 05.05.2020 Platnost do: 08.06.2020

Veřejná vyhláška RO-12/2020-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 05.05.2020 Platnost do: 08.06.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Plán revizí na rok 2020
Platnost od: 11.02.2020  

Obnova katastrálního operátu novým mapováním v roce 2020
Platnost od: 11.02.2020  

Aktuality pracoviště

03.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 25.3.2020 - do 31.12.2020 bude probíhat v katastrálním území Libínky obce Polepy revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

03.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.4.2020 - do 30.11.2020 bude probíhat v katastrálním území Levínské Petrovice obce Lovečkovice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

03.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 9.3.2020 - do 30.11.2020 bude probíhat v katastrálním území Levín u Litoměřic obce Levín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality úřadu

30.04.2020
S účinností od 1. 5. 2020 dochází k návratu úředních hodin do stavu před vyhlášením nouzového stavu viz. položka úřední hodiny.

Aktuality resortu

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.