Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-5879/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Svoboda
Platnost od: 23.08.2019 Platnost do: 09.09.2019

Veřejná vyhláška V-5889/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu CASPER Consumer Finance a.s.
Platnost od: 22.08.2019 Platnost do: 06.09.2019

Veřejná vyhláška V-5943/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Eislerová
Platnost od: 22.08.2019 Platnost do: 06.09.2019

Veřejná vyhláška V-5959/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hybrantová
Platnost od: 22.08.2019 Platnost do: 06.09.2019

Veřejná vyhláška V-5959/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Urban
Platnost od: 22.08.2019 Platnost do: 06.09.2019

Veřejná vyhláška V-5959/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Urbanová
Platnost od: 22.08.2019 Platnost do: 06.09.2019

Veřejná vyhláška V-5960/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hybrantová
Platnost od: 22.08.2019 Platnost do: 06.09.2019

Veřejná vyhláška V-5960/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Urban
Platnost od: 22.08.2019 Platnost do: 06.09.2019

Veřejná vyhláška V-5960/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Urbanová
Platnost od: 22.08.2019 Platnost do: 06.09.2019

Veřejná vyhláška V-5744/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Fousová
Platnost od: 21.08.2019 Platnost do: 05.09.2019

Veřejná vyhláška V-5849/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Ipser
Platnost od: 21.08.2019 Platnost do: 05.09.2019

Veřejná vyhláška V-5888/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Brejníková
Platnost od: 21.08.2019 Platnost do: 05.09.2019

Veřejná vyhláška V-5889/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kožešník
Platnost od: 21.08.2019 Platnost do: 05.09.2019

Veřejná vyhláška V-5915/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Šoura
Platnost od: 21.08.2019 Platnost do: 05.09.2019

Veřejná vyhláška V-5968/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Razáková
Platnost od: 21.08.2019 Platnost do: 05.09.2019

Veřejná vyhláška V-5970/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kopecký
Platnost od: 21.08.2019 Platnost do: 05.09.2019

Veřejná vyhláška V-4771/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Fafejta
Platnost od: 20.08.2019 Platnost do: 04.09.2019

Veřejná vyhláška V-4771/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Fafejtová
Platnost od: 20.08.2019 Platnost do: 04.09.2019

Veřejná vyhláška V-5854/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Křivan
Platnost od: 20.08.2019 Platnost do: 04.09.2019

Veřejná vyhláška V-5741/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Křivan
Platnost od: 19.08.2019 Platnost do: 03.09.2019

Veřejná vyhláška V-5798/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kopřiva
Platnost od: 19.08.2019 Platnost do: 03.09.2019

Veřejná vyhláška V-5798/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kopřivová
Platnost od: 19.08.2019 Platnost do: 03.09.2019

Veřejná vyhláška V-5662/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Nunhardt
Platnost od: 16.08.2019 Platnost do: 31.08.2019

Veřejná vyhláška V-5719/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Linhart
Platnost od: 16.08.2019 Platnost do: 31.08.2019

Veřejná vyhláška V-5280/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Staněk
Platnost od: 15.08.2019 Platnost do: 30.08.2019

Veřejná vyhláška V-5626/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Bárta
Platnost od: 15.08.2019 Platnost do: 30.08.2019

Veřejná vyhláška V-5833/2019-506 Zamítnutí návrhu Bartoš
Platnost od: 15.08.2019 Platnost do: 30.08.2019

Veřejná vyhláška V-6683/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Růžičková
Platnost od: 15.08.2019 Platnost do: 30.08.2019

Veřejná vyhláška V-5627/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Slavík
Platnost od: 14.08.2019 Platnost do: 29.08.2019

Veřejná vyhláška V-5674/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Tomášek
Platnost od: 14.08.2019 Platnost do: 29.08.2019

Veřejná vyhláška V-5679/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Zuna
Platnost od: 14.08.2019 Platnost do: 29.08.2019

Veřejná vyhláška RO-19/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 13.08.2019 Platnost do: 13.09.2019

Veřejná vyhláška V-5562/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Krotký
Platnost od: 13.08.2019 Platnost do: 28.08.2019

Veřejná vyhláška V-5587/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Jerychová
Platnost od: 12.08.2019 Platnost do: 27.08.2019

Veřejná vyhláška V-5959/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hybrant
Platnost od: 12.08.2019 Platnost do: 27.08.2019

Veřejná vyhláška V-5960/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hybrant
Platnost od: 12.08.2019 Platnost do: 27.08.2019

Veřejná vyhláška V-5869/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Chaloupka
Platnost od: 09.08.2019 Platnost do: 26.08.2019

Veřejná vyhláška V-5869/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Chaloupková
Platnost od: 09.08.2019 Platnost do: 26.08.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Obnova katastrálního operátu novým mapováním 2019
Platnost od: 25.03.2019 Platnost do: 31.12.2019

Plán revizí na rok 2019
Platnost od: 25.03.2019 Platnost do: 31.12.2019

E-mailové adresy pro zasílání VFK
Platnost od: 10.09.2014  

E-mailové adresy pro zasílání podkladů pro GP
Platnost od: 16.11.2011  

Aktuality pracoviště

09.07.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.7.2019 je možné hradit poplatky platební kartou.

04.06.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.9.2019 bude probíhat v katastrálním území Mladé obce Liběšice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

04.06.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 18.3.2019 - do 15.10.2019 bude probíhat v katastrálním území Čakovice u Radouně obce Štětí revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality resortu

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.