Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-10523/2018-506 Vyrozumění o provedení vkladu Ondrůšek
Platnost od: 23.04.2019 Platnost do: 07.05.2019

Veřejná vyhláška V-9919/2018-506 Vyrozumění o provedení vkladu Zolman
Platnost od: 23.04.2019 Platnost do: 07.05.2019

Veřejná vyhláška V-2087/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Vozábová
Platnost od: 18.04.2019 Platnost do: 03.05.2019

Veřejná vyhláška V-2069/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Rop
Platnost od: 17.04.2019 Platnost do: 02.05.2019

Veřejná vyhláška V-1936/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Sýkorová
Platnost od: 16.04.2019 Platnost do: 02.05.2019

Veřejná vyhláška V-1949/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Chovančík
Platnost od: 16.04.2019 Platnost do: 02.05.2019

Veřejná vyhláška V-1969/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Farkas
Platnost od: 16.04.2019 Platnost do: 02.05.2019

Veřejná vyhláška V-2098/2019-506 Zamítnutí návrhu Rous
Platnost od: 16.04.2019 Platnost do: 02.05.2019

Veřejná vyhláška V-1935/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Nováková
Platnost od: 15.04.2019 Platnost do: 30.04.2019

Veřejná vyhláška V-1794/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kolmanová
Platnost od: 12.04.2019 Platnost do: 27.04.2019

Veřejná vyhláška V-1921/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kovářová
Platnost od: 12.04.2019 Platnost do: 27.04.2019

Veřejná vyhláška V-1881/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Novák
Platnost od: 11.04.2019 Platnost do: 26.04.2019

Veřejná vyhláška V-1846/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Skála
Platnost od: 10.04.2019 Platnost do: 25.04.2019

Veřejná vyhláška V-1869/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Sláma
Platnost od: 10.04.2019 Platnost do: 25.04.2019

Veřejná vyhláška V-1896/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Linhart
Platnost od: 10.04.2019 Platnost do: 25.04.2019

Veřejná vyhláška V-1915/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Vitha
Platnost od: 10.04.2019 Platnost do: 25.04.2019

Veřejná vyhláška V-1710/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Paulíková
Platnost od: 09.04.2019 Platnost do: 23.04.2019

Veřejná vyhláška V-1723/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kovářová
Platnost od: 09.04.2019 Platnost do: 23.04.2019

Veřejná vyhláška V-1724/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kovářová
Platnost od: 09.04.2019 Platnost do: 23.04.2019

Veřejná vyhláška V-1776/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hančová
Platnost od: 09.04.2019 Platnost do: 23.04.2019

Veřejná vyhláška V-1791/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Liebscher
Platnost od: 09.04.2019 Platnost do: 23.04.2019

Veřejná vyhláška V-2751/2019-506 Přerušení řízení Tiefengraberová
Platnost od: 09.04.2019 Platnost do: 23.04.2019

Veřejná vyhláška RO-10/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 29.03.2019 Platnost do: 30.04.2019

Veřejná vyhláška RO-9/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 29.03.2019 Platnost do: 30.05.2019

Veřejná vyhláška RO-8/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 25.03.2019 Platnost do: 25.04.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Veřejná vyhláška OO-8/2017-506 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Dreifussová
Platnost od: 23.10.2017  

Veřejná vyhláška OO-8/2017-506 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Griešová
Platnost od: 23.10.2017  

Veřejná vyhláška OO-8/2017-506 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Juriga
Platnost od: 23.10.2017  

Veřejná vyhláška OO-8/2017-506 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Krček
Platnost od: 23.10.2017  

Veřejná vyhláška OO-8/2017-506 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Kubíková
Platnost od: 23.10.2017  

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY - přehled
Platnost od: 30.11.2016  

NEDORUČENÉ ZÁSILKY - přehled
Platnost od: 30.11.2016  

Dražební vyhláška, 067 EX 249280/10-68 - odročení na neurčito
Platnost od: 24.03.2016  

Dražební vyhláška, 124 EX 420/05-298 - odročení
Platnost od: 19.11.2015  

Dražební vyhláška, 112 EX 1213/09-49 - odročení
Platnost od: 07.09.2015  

Dražební vyhláška, 124 EX 3687/08-258 - odročení
Platnost od: 22.06.2015  

Poskytování výstupů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace "Nahlížení do KN"
Platnost od: 01.12.2014  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Obnova katastrálního operátu novým mapováním 2019
Platnost od: 25.03.2019 Platnost do: 31.12.2019

Plán revizí na rok 2019
Platnost od: 25.03.2019 Platnost do: 31.12.2019

E-mailové adresy pro zasílání VFK
Platnost od: 10.09.2014  

E-mailové adresy pro zasílání podkladů pro GP
Platnost od: 16.11.2011  

Plán obnovy pro rok 2016 a rozpracovatelnost OKO
   

Aktuality

25.03.2019
Zveřejňujeme: Plán revizí na rok 2019

25.03.2019
Zveřejňujeme: Obnova katastrálního operátu novým mapováním 2019

01.03.2019
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od 2. 4. 2019 bude probíhat v intravilánu katastrálního území Kyškovice zjišťování průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov.

05.02.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 27.12.2018 - do 30.5.2019 bude probíhat v katastrálním území Muckov obce Levín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.