Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška OO-9/2015-506 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Čanecký
Platnost od: 12.10.2021 Platnost do: 27.10.2021

Veřejná vyhláška OO-9/2015-506 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Thonová
Platnost od: 12.10.2021 Platnost do: 27.10.2021

Veřejná vyhláška V-7814/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Brunetzká
Platnost od: 12.10.2021 Platnost do: 27.10.2021

Veřejná vyhláška V-7814/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Brunetzký
Platnost od: 12.10.2021 Platnost do: 27.10.2021

Veřejná vyhláška V-9114/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Trávová
Platnost od: 12.10.2021 Platnost do: 27.10.2021

Veřejná vyhláška RO-26/2020-506 Obecné obeslání Frymlová
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 26.10.2021

Veřejná vyhláška RO-26/2020-506 Obecné obeslání Jelínek
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 26.10.2021

Veřejná vyhláška V-8596/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Gillar
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 25.10.2021

Veřejná vyhláška V-8392/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Švecová
Platnost od: 06.10.2021 Platnost do: 21.10.2021

Veřejná vyhláška V-8481/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Slačíková
Platnost od: 06.10.2021 Platnost do: 21.10.2021

Veřejná vyhláška V-8518/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Halušková
Platnost od: 06.10.2021 Platnost do: 21.10.2021

Veřejná vyhláška V-8920/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Michálková
Platnost od: 06.10.2021 Platnost do: 21.10.2021

Veřejná vyhláška RO-17/2021-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 05.10.2021 Platnost do: 05.11.2021

Veřejná vyhláška OO-9/2015-506 Ozn. obci o dok. a námitkách Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 05.11.2021

Veřejná vyhláška RO-15/2021-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 05.11.2021

Veřejná vyhláška RO-16/2021-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 05.11.2021

Veřejná vyhláška V-8231/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hříbal
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 19.10.2021

Veřejná vyhláška V-8311/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Katzer
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 19.10.2021

Veřejná vyhláška V-8332/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hamerský
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 19.10.2021

Veřejná vyhláška V-8397/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Licinberk
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 19.10.2021

Veřejná vyhláška V-8398/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kopecká
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 19.10.2021

Veřejná vyhláška V-8400/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Sedláček
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 19.10.2021

Veřejná vyhláška V-8492/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Zitová
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 19.10.2021

Veřejná vyhláška V-8494/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Síbr
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 19.10.2021

Veřejná vyhláška V-8496/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Síbr
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 19.10.2021

Veřejná vyhláška V-8537/2021-506 Vyrozumění o provedení vkladu Chaloupecký
Platnost od: 04.10.2021 Platnost do: 19.10.2021

Veřejná vyhláška OO-13/2016-506 Ozn. obci o dok. a námitkách Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 30.09.2021 Platnost do: 31.10.2021

Veřejná vyhláška OO-1/2021-506 Ozn. obci o dok. a námitkách Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 29.09.2021 Platnost do: 30.10.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Plán revizí na rok 2020
Platnost od: 11.02.2020  

Obnova katastrálního operátu novým mapováním v roce 2020
Platnost od: 11.02.2020  

Aktuality pracoviště

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Litoměřice Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek    : 8:00 - 14:00
Pátek                  : 8:00 - 12:00


11.09.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 2.12.2019 - do 1.12.2022 bude probíhat v katastrálním území Litoměřice obce Litoměřice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

18.01.2018
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od 3. 4. 2018 bude probíhat v intravilánu katastrálního území Rovné pod Řípem zjišťování průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov.

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.