Kontakty

Typ Telefon
ústředna 415627621

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Blahoutová Iveta Ing. 208415627623
iveta.blahoutova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Petrlíková Šárka 113415627622
sarka.petrlikova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Řeháková Ivana Ing. CV201415627629
ivana.rehakova@cuzk.czředitelka KP Louny

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adamcová Michaela 202
415627631
michaela.adamcova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Beránek Tomáš RNDr., CSc. 206
415627634
tomas.beranek@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Blehová Miroslava Ing. 206
415627637
miroslava.blehova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Borlová Karolína Bc. 204
415627620
karolina.borlova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Cechlová Petra Bc. 209
415627625
petra.cechlova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Čermáková Pavlína 206
415627632
pavlina.cermakova@cuzk.czodělení aktualizace a dokumentace KN
Ihnát Tomáš 101
415627638
tomas.ihnat@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Jančich Marek Ing. 207
415627634
marek.jancich@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Jílková Zdeňka 112
415627633
zdenka.jilkova@cuzk.czposkytování informací z KN
Kopřivová Dana 209
415627625
dana.koprivova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Kotisa Miloslav JUDr. 213
415627626
miloslav.kotisa@cuzk.czprávník
Kousková Jana Mgr. 205
415627639
jana.kouskova@cuzk.czprávník
Pecinová Gabriela 105
415627621
gabriela.pecinova@cuzk.czpodatelna
Pelcová Vlasta 106
415627630
vlasta.pelcova@cuzk.czposkytování informací z KN
Petrlíková Šárka 113
415627622
sarka.petrlikova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Poděbradská Dana Ing. 103
415627627
dana.podebradska@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN, potvrzování GP
Stránská Kamila 104
415627635
Kamila.Stranska@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Švingrová Eva Bc. 101
415627638
eva.svingrova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN, informatik
Tomanová Jana 102
415627636
jana.tomanova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Vejrašková Věra 104
415627635
vera.vejraskova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Vildmanová Marcela 105
415627621
marcela.vildmanova@cuzk.czoddělení právních vztahů

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

kp-louny-dokumentace@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Louny Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek    : 8:00 - 14:00
Pátek                  : 8:00 - 12:00


18.03.2021
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že ve 2. čtvrtletí 2021 bude zahájeno nové mapování v intravilánu katastrálního území Horní Ročov. O přesném termínu a průběhu mapování budete v předstihu písemně informováni.

02.02.2021
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2021 budou postupně probíhat revize katastru nemovitostí v katastrálních územích Břvany, Hřivice, Touchovice, Markvarec u Hřivic, Domoušice, Konětopy u Pnětluk, Pnětluky a v současné době se dokončuje revize v k.ú. Výškov u Počerad. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhu a způsobu využití pozemků, kdy výsledkem by mělo být dosažení co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu zahájení revize budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.

Aktuality resortu

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.