Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.louny@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 105 přízemí

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Iveta Blahoutová208415627623
iveta.blahoutova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Petra Cechlová209415627625
petra.cechlova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Veronika Hanková212415627621
veronika.hankova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Dana Kopřivová209415627625
dana.koprivova@cuzk.czoddělení právních vztahů
JUDr. Miloslav Kotisa213415627626
miloslav.kotisa@cuzk.czprávník
Gabriela Pecinová105415627621
gabriela.pecinova@cuzk.czpodatelna
Ing. Dana Poděbradská103415627627
dana.podebradska@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN, potvrzování GP
Ing. Ivana Řeháková201415627629
ivana.rehakova@cuzk.czředitelka KP Louny
Jana Tomanová102415627636
jana.tomanova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Marcela Vildmanová105415627621
marcela.vildmanova@cuzk.czoddělení právních vztahů

Aktuality pracoviště

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Louny Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek    : 8:00 - 14:00
Pátek                  : 8:00 - 12:00


18.03.2021
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že ve 2. čtvrtletí 2021 bude zahájeno nové mapování v intravilánu katastrálního území Horní Ročov. O přesném termínu a průběhu mapování budete v předstihu písemně informováni.

02.02.2021
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2021 budou postupně probíhat revize katastru nemovitostí v katastrálních územích Břvany, Hřivice, Touchovice, Markvarec u Hřivic, Domoušice, Konětopy u Pnětluk, Pnětluky a v současné době se dokončuje revize v k.ú. Výškov u Počerad. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhu a způsobu využití pozemků, kdy výsledkem by mělo být dosažení co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu zahájení revize budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.

Aktuality resortu

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.