Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška 120 EX 32646/10-167
Platnost od: 14.05.2021 Platnost do: 04.08.2021

Dražební vyhláška 074 EX 12617/10-160
Platnost od: 14.05.2021 Platnost do: 16.06.2021

Veřejná vyhláška V-1077/2021-507 Vyrozumění o provedení vkladu RECLAIM, a.s., id.č.46076760
Platnost od: 11.05.2021 Platnost do: 17.05.2021

Veřejná vyhláška V-1259/2021-507 Vyrozumění o provedení vkladu Pitrová
Platnost od: 07.05.2021 Platnost do: 24.05.2021

Veřejná vyhláška V-1259/2021-507 Vyrozumění o provedení vkladu Urban
Platnost od: 07.05.2021 Platnost do: 24.05.2021

Veřejná vyhláška V-1127/2021-507 Vyrozumění o provedení vkladu Kurka
Platnost od: 29.04.2021 Platnost do: 17.05.2021

Veřejná vyhláška V-1154/2021-507 Vyrozumění o provedení vkladu Kurka
Platnost od: 29.04.2021 Platnost do: 17.05.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení o omezení úředních hodin od 12.10.2020
Platnost od: 09.10.2020  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Revize katastrálního operátu
Platnost od: 13.01.2021  

Seznam kú. - historie map, rozpracované KPÚ a OKONM
Platnost od: 09.12.2020  

ZPMZ použitá při obnově operátu
Platnost od: 21.01.2020  

ZPMZ použitá při OKO k.ú.Louny
   

Aktuality pracoviště

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Louny Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek    : 8:00 - 14:00
Pátek                  : 8:00 - 12:00


18.03.2021
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že ve 2. čtvrtletí 2021 bude zahájeno nové mapování v intravilánu katastrálního území Horní Ročov. O přesném termínu a průběhu mapování budete v předstihu písemně informováni.

02.02.2021
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2021 budou postupně probíhat revize katastru nemovitostí v katastrálních územích Břvany, Hřivice, Touchovice, Markvarec u Hřivic, Domoušice, Konětopy u Pnětluk, Pnětluky a v současné době se dokončuje revize v k.ú. Výškov u Počerad. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhu a způsobu využití pozemků, kdy výsledkem by mělo být dosažení co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu zahájení revize budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.

Aktuality resortu

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.