20211020 - zrušení distribuční skupiny VFK k 1.11.2021

20.10.2021

Dne 1.11.2021 bude zrušena mailová distribuční adresa vfk.most@cuzk.cz sloužící pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování geometrických plánů.