Kontakty

Typ Telefon
Podatelna 476149811

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Březinová Věra Ing. CV201476149821
vera.brezinova2@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Bencsová Ivana Ing. 102476149837
ivana.bencsova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Písařík Petr Mgr. 205476149822
petr.pisarik@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem / Právník

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Balíčková Pavlína 208
476149827
pavlina.balickova@cuzk.czAdministrativa vkladového řízení
Barochová Jana 202
476149823
jana.barochova@cuzk.czEkonom
Benáková Vladimíra 207
476149826
vladimira.benakova@cuzk.czAdministrativa vkladového řízení
Borejová Vladimíra Ing. 204
476149828
vladimira.borejova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Čmerdová Kamila 104
476149825
kamila.cmerdova@cuzk.czPoskytování informací z KN
Fejfárková Alena Bc. 109
476149835
alena.fejfarkova@cuzk.czPotvrzování GP
Fejfárková Zdeňka 106/1
476149832
zdenka.fejfarkova@cuzk.czPoskytování informací z KN
Fialková Eva Bc. 101
476149817
eva.fialkova@cuzk.czDigitalizace SGI
Fidrmucová Hana 206
476149831
hana.fidrmucova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Hochová Markéta Ing. 105
476149811
kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba
Jiráková Iveta 209/1
476149844
iveta.jirakova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Josefusová Jitka 206
476149830
jitka.josefusova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Kánská Naděžda 108
476149838
nadezda.kanska@cuzk.czDokumentace
Kirschová Zdeňka 209
476149829
zdenka.kirschova@cuzk.czKontrola zápisů
Kleinová Ivana 209/1
476149845
ivana.kleinova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Kratochvílová Blanka 105
476149811
kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba
Langová Zuzana 209
476149818
zuzana.langova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Rebejová Lenka Ing. 106/1
476149843
lenka.rebejova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru, kontrola zápisů, poskytování informací KN
Rousová Šárka 101
476149824
sarka.rousova@cuzk.czDigitalizace SGI
Víchová Ivana 106/1
476149834
ivana.vichova2@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Zajícová Dagmar 104
476149841
dagmar.zajicova@cuzk.czposkytování informací KN, informatik

Aktuality pracoviště

20.10.2021
Dne 1.11.2021 bude zrušena mailová distribuční adresa vfk.most@cuzk.cz sloužící pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování geometrických plánů.

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Most Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek    : 8:00 - 14:00
Pátek                  : 8:00 - 12:00


19.01.2021
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2021 bude probíhat v katastrálních územích Meziboří u Litvínova, Albrechtice u Mostu, Čtrnáct Dvorců, Klíny I, Klíny II, Rašov u Litvínova a Jezeří revize katastru nemovitostí. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.
 

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.